Popis meteorologické stanice

Informace o stanici

Meteorologická stanice je umístěna na okraji města Písek v nadmořské výšce 412 m n.m. Umístění49°18'19.57  14°9'51.17 - na mapě

Měření pro archivaci probíhá každou celou hodinu. Čas měření je udáván v středoevropském čase (UTC+1 hod.) odpovídající místnímu slu-nečnímu času. Měření rychlosti větru je prováděno každých 15 minut vždy v 10, 25, 40 a 55 minutě. Pro zobrazení aktuální teploty na internetových stránkách je teplota měřena každých 5 minut, aby byla informace co nejaktuálnější (v ranních hodinách docházelo ke značnému rozdílu aktuální teploty a zobrazované teploty na stánkách).


Centrální část meteorologické stanice s přívody kabelů od čidel při-pojených na převodníky a čítače propojených na sběrnici s datovým vodičem a napájením