Měření γ radiace

K meteostanici byl připojen dozimetr RBG-T-62 A

Pro měření γ částic jsme zakoupil stary dozimetr RBG-T-62 A v.č.13383 (poslední kalibrace 2. 12. 1990).

Dozimetr Chvíli tralo, než jsme našel, kam připojit čítač DS2423 k dozimetru, ale už to funguje. Měříci sonda je nastavena, že měří pouze γ radiaci.

 Návod k dozimetru naleznete zde.

O γ záření