Umístění čidel

Čidlo venkovní teploty a vlhkosti je umístěno na zahradě 2 m nad okolním terénem v radiačním krytu. Čidlo rychlosti a směru větru je umístěno 2 m nad hřebenem střechy budovy vysoké 11 m. Vzhledem k městské zástavbě a poloze domu ve svahu 50 m od lesa, dochází k nárazovému větru. V meteorologii se měří rychlost větru ve výšce 10 m nad travnatým povrchem. Na stožáru je také umístěno čidlo slunečního osvitu. Srážkoměry jsou umístěny na komíně na střeše budovy (v zimním období teplý kouř z komína ohřívá srážkoměr a ten měří srážky i za mrazu).

V meteorologii jsou základní pravidla pro umístění stanice následující: Stanice nesmí být v bezprostřední blízkosti velkých staveb, vysokých stromů, okolí by mělo být dostatečné volné, do 25 m od středu pozemku žádné překážky vyšší 2 m, vzdálenosti překážek od středu by měly nejméně 4x převyšovat jejich vlastní výšku. Rychlost a směr větru se měří v 10 m nad okolním terénem. Tyto pravidla nešlo při konstrukci stanice zcela dodržet pro nevhodný okolní terén a zástavbu.